ლოგო უნდა გამოხატავდეს კომპანიის მიზნებს, საქმიანობის სფეროს, ამიტომ თქვენი კომპანიისთვის ლოგოს შერჩევა უმნიშვნელოვანესი პროცესია

ლოგო ორიგინალური გრაფიკული გამოსახულებაა. სწორად გაკეთებული ლოგო განსაზღვრავს კომპანიის ინდივიდუალობას, მის ცნობადობას და პრესტიჟს. ლოგო ეფექტური და ვიზუალურად მიმზიდველი უნდა იყოს. ჩვენ სწორედ ასეთ ლოგოს დაგიმზადებთ