20 შემოქმედებითი ლოგო დამალული მნიშვნელობით


20 შემოქმედებითი ლოგო დამალული შინაარსით

1. Spartan Golf Club 

2. Le Tour de France 
3. Yoga Australia
 4. Flight Finder

5. Lion Bird
 
6. Black Cat 

7. BarCode 

8. Art Sharks 

9. Freedom 
10. HACI
11. Goodwill Industries  

12. Formula One 

13. Kölner Zoo 14. Mister Cutt
15. Pittsburgh Zoo  
16. Toblerone

17. Newcastle Food & Wine Festival  

18. BirdLove 

19. Shift 

20. Magic Coffee