რა ღირს ლოგოს დამზადება


რა ღირს ლოგოს დამზადება ? ფასი განისაზღვრება სირთულიდან და შეთანხმებული სამუშაოს მიხედვით, დამოკიდებულია სხვადასხვა ელემენტეზე, მათ შორის, როგორიცაა: ლოგოს კონცეფცია, სტრუქტურა და ტიპი.

ლოგოს ტიპები


ტექსტური ლოგო – ძირითადად შედგება ორგანიზაციის დასახელებისგან ან აბრევიატურისგან. 
ასეთი ტიპის ლოგოში აქცენტი კეთდება წარწერის ფონტზე და ფერთა კომბინაციაზე.

ასევე შესაძლებელია მცირე ვიზუალური ჩანართების და ეფექტების დამატება, გააჩნია ლოგოს თემატიკას და მიზნობრიობას.
ტექსტი და ვიზუალი (Icon) – ეს არის ტექსტისა და ვიზუალის კომბინაცია, რაც ქმნის ერთ მთლიანობას, ხშირად ლოგოს ტექსტურ ნაწილსა და ვიზუალს ცალ-ცალკე დამოუკიდებლად გამოყენების ფუნქციაც გააჩნიათ.

მხოლოდ ვიზუალი (Icon) – ასეთი ტიპის ლოგოებს ყველაზე მძლავრი და მჭიდრო კავშირის დამყარება შეუძლიათ მომხმარებელთან.

თავსებადობა
მნიშვნელოვანია თქვენი ლოგოს დიზაინი თავსებადი იყოს სხვადასხვა პლატფორმასთან და ზედაპირთან, მათ შორის მისი გამოყენება ეფექტურად უნდა შეიძლებოდეს სოციალურ მედიაში, ვებ საიტზე, ბრენდირებულ დოკუმენტაციაშითუ ჩვენი მომსახურებით დაინტერესდით ტელ: 568 77 87 69
შეუკვეთე 
ეხლავე
ჩვენი დამზადებული 
ლოგოები