გის აკადემია - Gisacademy


გის აკადემია წარმოადგენს კომპლექსური გეოინფორმაციული სისტემების შესწავლის საუკეთესო შესაძლებლობას ცოდნის რეალიზებისკენ მიმავალ გზამდე.
მოგეხსენებათ, საქართველოში არის ერთის მხრივ კვალიფიციური გის სპეციალისტების, ხოლო მეორეს მხრივ კარგი გის სამსახურების სიმცირე. კურსდამთავრებულ სპეციალისტებს ხშირად ხანგრძლივი დროით უწევთ ლოდინი სასურველი სამსახურის დასაწყებად, თუმცა ხშირ შემთხვევაში არ არის საკმარისი მათი ცოდნა, რადგან არ შეესაბამება ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს.

ჩვენი მიზანია სასწავლო აკადემიაში „გავზარდოთ“ კადრები სპეციალურად შექმნილი პროგრამით, რომელიც გულისხმობს გეოინფორმაციული სისტემების კომლექსურად შესწავლას, რომელიც ადაპტირებული იქნება საქართველოში ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებთან. სასწავლო პროცესი დატვირთული იქნება პრაქტიკული და ცოცხალი ამოცანებით.

საუკეთესო სტუდენტები გაივლიან სტაჟირებას ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებში.

სასწავლო პროცესში ჩართულები არიან გამოცდილი გის ექსპერტები, პროფესორები და სპეციალისტები.