ლოგოს განლაგების 10 იდეა დიზაინის ინსპირაციისთვის

1. ლოგოს სიმბოლო ტექსტის მარცხნივ  2. ლოგოს სიმბოლო ტექსტის თავზე   3. ლოგოს სიმბოლო ტექსტის მარჯვნივ   4. ლოგოს სიმბოლო ტექსტის ქვემოთ   5. ლოგოს სიმბოლო სიტყვებს შორის   6. ლოგოს სიმბოლო ასო/ასოების შესაცვლელად    7. ერთი სწორი ხაზი   8. Wordmark მყარი ფორმით   9. Wordmark კონტურის ფორმაში/კონტეინერში    10. მარტივი დაწყობილი ტექსტი